in

Phương pháp giáo dục Montessori cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi

Phương pháp giáo dục con cái Montessori là một trong những phương pháp được đánh giá là phương pháp giáo dục tiên tiến hiện đại nhất cho trẻ. Phương pháp này được lấy tên của tiến sĩ Montessori là nhà giáo dục và là nữa bác sĩ người Italia, người đã dùng cả đời tâm huyết của mình để có thể sáng tạo ra nó.

Sau khi nghiên cứu thì tiến sĩ Montessori đã phát hiện ra được rằng trí lực của con người không chỉ được định hình từ lúc mới sinh mà không ngừng được nâng cao và hoàn hiện trong điều kiện được phát huy tối đa cảm quan.

Bà đã viết nên cuốn sách Montessori chính là phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ có độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi

Cuốn sách này cho người đọc biết được rằng với trẻ em từ 0 đến 6 tuổi đã biết cách tiếp thu có chọn lọc, đây là giai đoạn nên để quá trình học tập của trẻ em diễn ra một cách tự nhiên nhất, người lớn tránh áp đặt trẻ. Cần tạo lập được môi trường thân thiện khiến cho trẻ có thể tự do tìm tòi sáng tạo và vui vẻ học tập từ đó làm dày thêm vốn sống giúp trẻ hoàn thiện thêm sự tập trung, óc quan sát và sức sáng tạo cũng như khả năng giao tiếp để tạo nền tảng cho khả năng giao tiếp của trẻ.

Trong giai đoạn này cái mà trẻ em cần là môi trường làm việc tự do để giúp cho trẻ, đây là thời gian để trẻ có thể rè luyện tài năng tốt nhất. Đồng thời theo Phương pháp này thì bà Montessori cũng đưa ra các phương pháp làm thế nào để có được môi trường làm việc tốt cho trẻ.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *