in , ,

Trang Trần tuyên bố “tất cả gái đã vào showbiz là không còn cái ngàn vàng”, loạt sao Việt tiết lộ chuyện “mất” khi nào?