in

Osaka Gas dự kiến sẽ mất hơn một tuần để khôi phục nguồn cung sau động đất